top of page

Tarieven

De factuur van uw behandeling is opgebouwd uit de verschillende verrichtingen die wij hebben uitgevoerd tijdens uw behandeling. Elke verrichting is omschreven met een code en elke code is gekoppeld aan een tarief. Dit tarief wordt vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Hieronder vindt u de tarievenlijst van de NZa. 

Hoofdstuk indeling:

Hoofdstuk
Titel
Code

Tarieven

bottom of page