top of page

Tanden en kiezen bestaan uit een kroon en één of meer wortels. De kroon is het deel dat u ziet. De wortels ziet u niet. Die zitten onder uw tandvlees in de kaak verankerd. In iedere wortel loopt een kanaal, het wortelkanaal. Hierin zitten zenuwvezels en kleine bloedvaten. Dit levend weefsel wordt ook wel pulpa genoemd. Als het weefsel ontstoken is of ontstoken is geweest, wordt er een wortelkanaalbehandeling uitgevoerd.

Waardoor ontstaat ontstoken tandweefsel?

Door tandbederf of door een lekkende vulling kan uw tandweefsel ontstoken raken. Een harde klap op uw tand kan ook een aanleiding zijn. Bacteriën zijn meestal de veroorzakers van de ontsteking. Voelen uw tanden of kiezen gevoelig aan bij het drinken van koude of warme dranken? Dat kan een eerste signaal zijn. Soms geeft de ontsteking geen klachten, maar ook hevige pijnklachten komen voor. Het ontstoken tandweefsel moet dan verwijderd worden, anders zal het afsterven. Wanneer het tandweefsel niet wordt verwijderd, kan de ontsteking zich naar uw kaakbot uitbreiden. Hierdoor kan kaakbot rondom de tanden en kiezen verloren gaan. Uiteindelijk kan zoveel kaakbot verdwijnen dat de tanden en kiezen los gaan staan of zelfs uitvallen. U merkt een kaakbotontsteking bij het dichtbijten. Uw tand of kies kan dan te hoog aanvoelen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook nadat een tandarts geboord heeft kan een zenuw ontstoken raken. Indien de pijn niet verdwijnt na het maken van een vulling of als de zenuw al teveel is aangetast dan zal er een wortelkanaalbehandeling gedaan moeten worden.

Bij een lichte ontsteking van de zenuw kan deze zich soms herstellen en hoeft er geen wortelkanaalbehandeling gedaan te worden. Soms kan de zenuw ook ontstoken zijn geraakt of zelfs afsterven zonder tand/kiespijn veroorzaakt te hebben, in deze gevallen zal ook een wortelkanaalbehandeling moeten worden uitgevoerd.​​

Wortelkanaalbehandeling

gezonde_kies_ontstoken_kies.gif

Wat gebeurt er tijdens een wortelkanaalbehandeling?

Tijdens een wortelkanaalbehandeling wordt het ontstoken tandweefsel verwijderd. Ontstoken tandweefsel geneest niet meer. Het is een onomkeerbaar proces. Daarom haalt de tandarts het ontstoken weefsel weg. Een wortelkanaalbehandeling wordt ook wel kanaal- of zenuwbehandeling genoemd.

 

De wortelkanaalbehandeling

De wortelkanaalbehandeling gebeurt onder plaatselijke verdoving als uw tandweefsel nog (gedeeltelijk) 'levend’ is. Een verdoving is soms niet nodig als uw tandweefsel al is afgestorven. Mocht u tijdens de behandeling toch op sommige momenten pijn ervaren, dan kunt u dit het beste vertellen aan de tandarts. Hij/zij kan u dan bij-verdoven zodat u minder gespannen in de stoel zal liggen. In enkele gevallen waarbij er een acute ontsteking aanwezig is, soms gecombineerd met pus (abces) is het gebied lastig te verdoven en kan de behandeling helaas pijnlijk uitvallen. Over het algemeen zal de behandeling na de start op een later tijdstip worden afgemaakt, wanneer er ook beter te verdoven is.

Vaak worden er meerdere röntgenfoto’s gemaakt. Zo wordt het aantal kanalen en de lengte van de tand of kies in beeld gebracht en de controle gehouden over het verloop van de behandeling. De tand of kies wordt eerst geopend en het ontstoken weefsel wordt verwijderd. Daarna wordt het kanaal gereinigd met kleine vijltjes en wordt er gespoeld met een ontsmettende chloor-oplossing zodat bacteriën en eventuele weefselresten gedood en verwijderd worden. Vervolgens worden de kanalen gevuld. Het is belangrijk dat de wortelkanalen tot bijna bij de wortelpunt gereinigd en gevuld worden. Na de wortelkanaalbehandeling wordt uw tand of kies weer afgesloten met een vulling. Als de kies is verzwakt, kan een kroon nodig zijn. Een tand of kies die op deze wijze is behandeld, kan nog lange tijd mee.

De kanalen worden over het algemeen gevuld met rubberstiftjes en cement, daarover heen wordt dan een witte vulling gemaakt. Hiermee wordt geprobeerd de wortelkanalen van de tand/kies zo goed mogelijk af te sluiten, zodat bacteriën niet opnieuw kunnen binnendringen. Een wortelkanaalbehandeling is een lastig en tijdrovend karwei en kan afhankelijk van de moeilijkheidsgraad een half uur tot zelfs meer dan twee uur in beslag nemen.
Na ongeveer twaalf maanden is bij een geslaagde kanaalbehandeling op de röntgenfoto vaak te zien dat de ontsteking aan de wortelpunten kleiner is geworden.

Wortelkanaalbehandeling.jpg
Behandeling_edited.jpg

Kan een wortelkanaalbehandeling bij iedere tand of kies worden uitgevoerd?

Soms kan er geen wortelkanaalbehandeling uitgevoerd worden, omdat er bijkomende problemen zijn. Het kan voorkomen dat de tand of kies moet worden verwijderd. In overleg met u worden de mogelijke oplossingen voor de vervanging van uw verloren tand of kies besproken. Denk bijvoorbeeld aan een brug.

 

Hoe lang duurt een wortelkanaalbehandeling?

De duur van een wortelkanaalbehandeling is afhankelijk van het aantal wortelkanalen. Tanden hebben meestal één wortel. Kiezen hebben er vaak meer. De behandelingstijd varieert daarom van een half tot anderhalf uur. Regelmatig kan de wortelkanaalbehandeling in één keer afgemaakt worden. Soms moet u een aantal keren terugkomen.

 

Geeft een wortelkanaalbehandeling napijn?

Na het reinigen van de wortelkanalen kunt u eventueel napijn krijgen, die enkele dagen kan aanhouden. De pijn wordt met name gevoeld bij kauwen/dicht bijten, tikken of andere krachten op de tand of kies. In sommige gevallen was de ontsteking dermate groot dat het herstel langer zal duren en kunnen enige weken klachten aanwezig blijven. U kunt de napijn met een goede pijnstiller onderdrukken. Een antibioticum is meestal niet nodig.

Voor meer informatie klik hier.

bottom of page