top of page
30595130_1909843215694032_4312394447926067200_o_edited.jpg

Klachten

Ondanks de goede intenties van onze medewerkers kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling binnen onze praktijk of dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig hebben geïnformeerd. In zo’n dergelijk geval kunt u dit het beste bij ons kenbaar maken, dan met uw ongenoegen rond te blijven lopen. In een gesprek kunnen wij u toelichten waarom bepaalde keuzes gemaakt zijn en het geeft ons gelegenheid de vertrouwensband te herstellen en samen te zoeken naar een passende oplossing.

 

Zo kunnen wij met uw op- en aanmerkingen onze zorg verbeteren.

 

Bent u na dit gesprek niet tevreden? Dan kunt u advies inwinnen bij Tandheelkundig Informatiepunt (TIP), deze organisatie is opgericht door het Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde (KNMT). Wanneer dit ook geen tevredenstellende oplossing biedt, kunt u contact opnemen met de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten.

bottom of page