top of page

Wanneer wordt een tand of kies getrokken?

Een tand of kies wordt getrokken als het niet meer mogelijk is om deze te behouden. Dit kan door bijvoorbeeld een ernstige tandvleesaandoening waardoor de kies niet meer vast staat in het kaakbot, doordat een tand teveel is aangetast door tandbederf, of dat er door een (onge)val een tand zover is afgebroken dat het niet meer te herstellen valt. Verstandskiezen worden getrokken wanneer ze problemen geven als ze gedeeltelijk onder het tandvlees zitten, ontstoken raken of scheef groeien. Het kan ook zijn dat het nodig is om kiezen te trekken als er sprake is van ruimtegebrek. Dit valt dan vaak samen met een beugelbehandeling. Het trekken van een tand of kies wordt ook wel extraheren of extractie genoemd. Vaak kan de tandarts dit zelf uitvoeren, maar soms is het nodig u door te verwijzen naar de kaakchirurg.

Voor alle instructies NA het trekken van een tand of kies, klik hier.

Trekken tand of kies

De behandeling

 

Voorafgaand aan de behandeling wordt er vaak een foto gemaakt. De tandarts kan dan zien hoe de wortels lopen en of er bijvoorbeeld een risico is dat de kies afbreekt. Ook wordt er bekeken of de behandeling zelf uitgevoerd kan worden of een verwijzing naar de kaakchirurg nodig is.

 

Uiteraard word u voor het trekken van de tand of kies goed verdoofd. Zodra deze is ingewerkt, wordt de kies los gewrikt en daarna wordt de kies er uit getrokken. Soms moet de kies eerst gesplitst worden en wordt deze er in delen uitgehaald. Ook kan het nodig zijn om de wond te hechten. Na de behandeling wordt er vaak een gaasje geplaatst op de wond waarop u moet dichtbijten, dit zorgt ervoor dat er druk komt op de wond wat het bloeden stelpt.

Trekken kies.jpg
h86y_qaay_220302.jpg

Risico's

Het trekken van een tand of kies is een veel voorkomende behandeling, maar niet altijd zonder risico’s. De tandarts zal van te voren de risico’s inschatten en bepalen of hij de behandeling zelf kan uitvoeren of verwijzing nodig is. Als de wortelpunt bijvoorbeeld dicht bij de zenuwbaan ligt, kan deze (onherstelbaar) beschadigd raken. Tijdens een behandeling kan het soms ook anders lopen dan verwacht. De behandeling moet dan worden gestaakt en u wordt alsnog verwezen naar de kaakchirurg. Het komt ook wel eens voor dat er na het trekken een opening van de mondholte naar de neusbijholte (antrumperforatie) is ontstaan. Ook dan wordt u verwezen naar de kaakchirurg die de ontstane opening weer dichtmaakt.

 

Volg na de behandeling altijd de instructies op die u van ons krijgt. Soms kan het zijn dat u na de behandeling kleine stukjes bot voelt uitsteken. Dit kan geen kwaad. De tandarts kan dit eventueel verwijderen. Neem bij een bloeding die niet stopt, koorts, hevige pijn of zwelling altijd contact met ons op.

 

Alternatieven

Het trekken van een tand of kies gebeurt meestal alleen als er geen andere mogelijkheid is.

Verzorging na de behandeling

Het gaasje wat de tandarts heeft aangebracht zorgt voor stelping van de bloeding en mag na een half uur verwijderd worden. De wond kan in de eerste uren na het trekken van uw tand of kies alsnog een beetje nabloeden. Dat kan uw speeksel rood kleuren. Dit zal vrij snel ophouden. Er is een kleine kans dat het bloeden niet overgaat, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen. Neem dan contact met ons op.

 

Wanneer het bloeden is gestopt en het speeksel weer de normale kleur aanneemt,  betekent dat niet dat de wond al helemaal genezen is. De eerste 24 uur kunt u de mond beter niet spoelen. Er vormt zich namelijk een bloedstolsel in de wond. Als u spoelt, laten die stolsels los en begint het bloeden opnieuw. Nadat de verdoving helemaal is uitgewerkt mag weer eten en drinken. Let er bij het eten op dat u de wond ontziet, zodat etensresten niet in de wond worden gedrukt, dat kan namelijk later zorgen voor een ontsteking.

 

Houdt er de eerste dagen rekening mee dat u geen zware arbeid verricht (met name bukken en tillen). Dit geeft druk op de wond en kan ervoor zorgen dat de wond gaat ontsteken. Probeer bij het slapen het hoofd duidelijk hoger te leggen dan de rest van uw lichaam.

 

Roken en alcohol

De eerste 5 dagen na de behandeling kunt u beter niet roken en geen alcohol nuttigen. Dit belemmerd de genezing van de wond.

 

Blijf uw mond schoonhouden

Een goede mondhygiëne na de behandeling is erg belangrijk. Daarom dient u uw tanden te blijven poetsen na het trekken van een tand of kies. Vermijd hierbij de wond, zodat deze niet beschadigd wordt. De rest van de tanden en kiezen kunt u gewoon blijven poetsen.

 

Vanaf de tweede dag na de behandeling kunt u uw mond eventueel spoelen met lauw zout water. Dit doet u na de maaltijd en houdt u gedurende 5 of 7 dagen aan. Hiermee reinigt u de wond.

 

Pijn

De verdoving is na 2 tot 4 uur uitgewerkt. U kunt daarna pijn ervaren. Deze is normaliter goed te bestrijden door het innemen van pijnstillers zoals paracetamol of ibuprofen. Gebruik géén aspirine of andere acetylsalicylzuur-houdende medicijnen, deze verdunnen het bloed waardoor de kans op nabloedingen vergroot wordt.

 

Gebruikt u bloedverdunnende medicatie? Geef dit dan door aan de tandarts, er worden dan maatregelen genomen om mogelijke nabloedingen te voorkomen.

Informatie NA verwijdering van tand of kies

 

Verzorging

De eerste dag (dag van behandeling):

  • Het door de tandarts aangebrachte gaasje na een half uur verwijderen.

  • Gedurende de eerste 24 uur uw mond niet spoelen, bij het tandenpoetsen zorgen dat de wond niet beschadigd wordt.

  • Bij een grote ingreep geen zware arbeid verrichten (met name bukken en tillen).

  • Bij het slapen moet het hoofd duidelijk hoger liggen dan de rest van  het lichaam (niet te warm toegedekt).

Vanaf de tweede dag (eventueel):

  • Mond spoelen met lauw zout water. Indien nodig gedurende vijf tot zeven dagen twee à driemaal daags spoelen na de maaltijd.

 

Voeding

Wacht u met eten en drinken tot de verdoving is uitgewerkt. Houd er met het eten rekening mee dat u de wond ontziet.

 

Roken en alcohol

De eerste 5 dagen NIET roken en geen alcohol drinken. Beide zijn slecht voor de genezing van de wond.

 

Hechtingen

Soms is er gehecht. De hechting lost vanzelf op.

 

Pijn

De plaatselijke verdoving is na 2 tot 4 uur uitgewerkt. U kunt pijn krijgen. Deze is goed te bestrijden door het innemen van pijnstillers zoals paracetamol of ibuprofen. Géén aspirine of andere acetylsalicylzuur- houdende medicijnen gebruiken. Deze medicijnen werken namelijk bloedverdunnend waardoor nabloedingen kunnen optreden.

 

Nabloeding

Het eerste uur na de ingreep kan de wond nog een beetje bloeden. Dat gaat vanzelf over. Wanneer het erg gaat bloeden, kunt u het volgende doen: u neemt een gaasje of een schone zakdoek en maakt daarmee uw mond schoon en droog. Zeker niet gaan spoelen! Dan neemt u een tweede gaasje en vouwt dat in elkaar. Als u geen gaasjes hebt, kunt u ook een knoop in een schone zakdoek leggen. Dat opgevouwen gaasje of die knoop legt u op de wond. Daarna stijf dichtbijten en dat een half uur volhouden. Het gaat erom dat er druk op de wond wordt uitgeoefend. Als het daarna nog blijft bloeden, moet u ons bellen. Het inslikken van bloed moet vermeden worden.

 

Wanneer moet u zich melden:

Wanneer de pijn na 3 dagen toeneemt in plaats van afneemt. En/of als u koorts krijgt van 39 graden of hoger.

bottom of page