1/1

Betalingen

Voordat u uw nota ontvangt proberen we u zo goed mogelijk in te lichten over de kosten van de geadviseerde behandeling. Voornamelijk wanneer een behandeling €200,00 of hoger bedraagt.

Hiervan ontvangt u een begroting, zodat u deze rustig kunt nalopen en ook navraag kunt doen bij uw zorgverzekeraar wat u vergoed krijgt. Ook kunt u altijd vragen of de behandelaar een begroting voor u opstelt. Zo weet u waar u aan toe bent.

Wanneer u uw nota ontvangt is deze opgebouwd uit de verschillende verrichtingen die wij tijdens uw behandeling hebben uitgevoerd. Elke verrichting is omschreven met een code, en aan elke code is een tarief gekoppeld. Dit tarief wordt vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Wilt u inzage in de tarieven, klik dan hier.

Bent u verzekerd bij CZ?

Dan wordt de nota normaliter rechtstreeks naar de verzekeraar gestuurd. Indien u slechts deels of niet verzekerd bent voor mondzorg ontvangt u van uw verzekeraar een (rest)nota. Deze nota moet u voldoen aan uw zorgverzekeraar.

Bent u verzekerd bij een andere zorgverzekering?

Dan krijgt u de nota rechtstreeks via ons per mail of per post thuis gestuurd. Het is mogelijk dat u recht heeft op een gedeeltelijke vergoeding vanuit een aanvullende tandartsverzekering. Om aanspraak hierop te maken, moet u zelf de nota indienen bij uw zorgverzekeraar. Raadpleeg hiervoor uw zorgverzekeraar.

Vanwege de jaarlijks veranderende polisvoorwaarden van het grote aantal verzekeraars, wordt het voor ons onmogelijk om per persoon te bekijken of we wel of niet bij uw verzekering kunnen declareren. Om de betalingen zo inzichtelijk mogelijk te houden, heeft ConfiDental Asten besloten om één lijn te trekken en de nota voortaan naar de patiënt te sturen. 

Doorgaans sturen wij alle nota’s per mail. Zo kunt u uw nota direct doorsturen naar uw zorgverzekeraar. Let er dus op dat u tijdig uw juiste mailadres doorgeeft aan een van onze baliemedewerksters.

In geval van achterstallige betaling, met andere woorden, wanneer er na twee aanmaningen nog steeds geen betaling is voldaan, krijgt u een derde aanmaning waar kosten aan verbonden zijn. Heeft u na deze derde aanmaning, uw nota alsnog niet voldaan, dan zijn wij genoodzaakt een incassobureau in te schakelen. De kosten van het incassobureau zijn voor uw rekening.

LET OP: 

Wij nemen géén contante betalingen meer aan. 

U kunt alleen nog maar per pin betalen.